Събития
Връчване на наградите "Икономика на светло" 2020 г.


Новини
Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата предлага АИКБ ( Методика за превенция на недекларираната заетост ще помага на работодателите да не допускат сиви практики)

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложи законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и въвеждане на нов механизъм з ...

Прочети
Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще обсъди пакет за законодателни промени насочени към борба с недекларираната заетост

На 29 ноември 2021 г. ще се проведе четвърто заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и ка...

Прочети
АИКБ ще представи предложения за законодателни промени насочени към борба с недекларираната заетост и Методика за превенция на недекларираната заетост

На 29 ноември 2021 г. от 10.30 часа Асоциацията на индустриалния капитал в България организира кръгла маса за представяне на Методика за превенция на недекларираната заетост и предложения за законо...

Прочети

Адрес

1527 София, ул. „Тракия“ №15


Информация

Проектът се изпълнява в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ съфинансирана от Европейския социален фонд.