Събития
Връчване на наградите "Икономика на светло" 2021 г.


Новини
Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще продължи борбата с недекларираната заетост

На 22.03.2022 г. се проведе шестото заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Под ...

Прочети
АИКБ връчи деветите награди "Икономика на светло"

Министерски съвет на Р България, Агенция по заетостта и предаването „Денят с Веселин Дремджиев“ са големите победители в Националния конкурс „Икономика на светло“, който Асоциация на индустриалния к...

Прочети
АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и превенция на недекларираната заетост

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен обученията АИКБ е изготвил...

Прочети

Адрес

1527 София, ул. „Тракия“ №15


Информация

Проектът се изпълнява в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ съфинансирана от Европейския социален фонд.