Събития
Връчване на наградите "Икономика на светло" 2020 г.


Новини
АИКБ връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“. Отличията бяха раздадени на официална церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието б ...

Прочети
АИКБ представи Методика за превенция на недекларираната заетост

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост по време на заседание на Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалн...

Прочети
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Общото събрание на АИКБ избра нови органи за управление

19.03.2021 г.Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление. Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев беше п...

Прочети

Адрес

1527 София, ул. „Тракия“ №15


Информация

Проектът се изпълнява в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ съфинансирана от Европейския социален фонд.