Събития
Връчване на наградите "Икономика на светло" 2020 г.


Новини
Общественият съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост подкрепи пакет от 19 предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

Днес, в рамките на петото редовно заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, бяха представени 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролни ...

Прочети
Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще обсъди предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

На 24 януари 2022 г. ще се проведе пето редовно заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетос...

Прочети
АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България За първи път Асоциацията представи и нов под-индекс „Заетост на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва с...

Прочети

Адрес

1527 София, ул. „Тракия“ №15


Информация

Проектът се изпълнява в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ съфинансирана от Европейския социален фонд.