Събития
АИКБ обяви данните за Композитния индекс за 2022 г.


Новини
АИКБ: През 2022 г. българската икономика леко „изсветлява“ спрямо година по-рано

„Асоциация на индустриалния капитал в България“ (АИКБ) отчете леко повишение на композитния индекс „Икономика на светло“, чрез който измерва светлата част на българската икономика. За 2022 г. той е 78 ...

Прочети
АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателя...

Прочети
АИКБ отчете повишение на индекса „Икономика на светло“ за 2021 до предкризисни нива

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете повишение на композитния индекс „Икономика на светло“, чрез който измерва светлата част на българската икономика. За 2021 той е 78,40 пункта...

Прочети

Адрес

1527 София, ул. „Тракия“ №15


Информация

Проектът се изпълнява в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ съфинансирана от Европейския социален фонд.