Събития
Връчване на наградите "Икономика на светло" 2022 г.


Новини
АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи десетите юбилейни наградите „Икономика на светло“ за 2022 г. на официална церемония. Сред гостите на събитието бяха министър-председателя ...

Прочети
АИКБ отчете повишение на индекса „Икономика на светло“ за 2021 до предкризисни нива

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете повишение на композитния индекс „Икономика на светло“, чрез който измерва светлата част на българската икономика. За 2021 той е 78,40 пункта...

Прочети
Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще продължи борбата с недекларираната заетост

На 22.03.2022 г. се проведе шестото заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Под...

Прочети

Адрес

1527 София, ул. „Тракия“ №15


Информация

Проектът се изпълнява в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ съфинансирана от Европейския социален фонд.