Събития
Връчване на наградите "Икономика на светло"


Новини
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Общото събрание на АИКБ избра нови органи за управление

19.03.2021 г.Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) избра нови органи за управление. Досегашният председател на Управителния съвет на Асоциацията Васил Велев беше п ...

Прочети
Приоритети в дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България за 2021-2024г.

 Асоциацията на индустриалния капитал в България, като отчита актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми, ще работи за провеждането на приоритетните политики, описани по-долу.&...

Прочети
АИКБ изпрати „коледно писмо“ до кабинета за подкрепа на компаниите с голям спад на приходите, причинен от COVID-19

Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати днес „коледно писмо“ до кабинета, с което поиска 150 млн. лв. от бюджета за подкрепа на фиксираните разходи на предприятията с голям спад на п...

Прочети

Адрес

1527 София, ул. „Тракия“ №15


Информация

Проектът се изпълнява в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ съфинансирана от Европейския социален фонд.