Новини

АИКБ: През 2022 г. българската икономика леко „изсветлява“ спрямо година по-рано

АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“

АИКБ отчете повишение на индекса „Икономика на светло“ за 2021 до предкризисни нива

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще продължи борбата с недекларираната заетост

АИКБ връчи деветите награди "Икономика на светло"

АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и превенция на недекларираната заетост

АИКБ обяви номинациите за деветото издание на наградите „Икономика на светло“

Общественият съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост подкрепи пакет от 19 предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще обсъди предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България За първи път Асоциацията представи и нов под-индекс „Заетост на светло“

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата предлага АИКБ ( Методика за превенция на недекларираната заетост ще помага на работодателите да не допускат сиви практики)

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще обсъди пакет за законодателни промени насочени към борба с недекларираната заетост

АИКБ ще представи предложения за законодателни промени насочени към борба с недекларираната заетост и Методика за превенция на недекларираната заетост

АИКБ връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“

АИКБ представи Методика за превенция на недекларираната заетост

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Общото събрание на АИКБ избра нови органи за управление

Приоритети в дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България за 2021-2024г.

АИКБ изпрати „коледно писмо“ до кабинета за подкрепа на компаниите с голям спад на приходите, причинен от COVID-19

АИКБ пое от КРИБ ротационното председателство на АОБР за 2021 г.

АИКБ обяви номинациите за деветото издание на наградите „Икономика на светло“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за Деветите награди „Икономика на светло“ за 2021 г. Тази година церемонията ще се проведе на 21 март. Призовете на най-представителната работодателска организация у нас се връчват в три категории - „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“.

 

В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ са отличени:

·       Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) от 22.12.2021 г., внесен от народните представители Любомир Каримански, Ива Митева, Андрей Гюров, Георги Свиленски и Георги Ганев – Законопроектът направи възможно до края на 2022 г. да се запази намалената данъчна ставка в размер на 9 % за хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кетъринг и свързани с използване на спортни съоръжения услуги, доставка на книги, храни, бебешки пелени и други (чл. 66 от ЗДДС);

·       Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г., приета с Решение № 515 на МС от 15.07.2021 г., по предложение на Министерство на труда и социалната политика – Стратегията е важен документ и спомага за ограничаване на недекларираната заетост в България и съответно за намаляване на сивия сектор;

·       Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 в ДВ бр. 17/26.02.2021 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изработена от Работна група – Последните изменения и допълнения на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са резултат от широка дискусия и обществено обсъждане, като най-активна беше дейността на работната група от експерти на НАП и представители на редица браншови организации и производители на СУПТО и фискални устройства. Всичко това доведе до намаляване на напрежението, подобряване на бизнес средата и облекчаване изпълнението на задълженията по отчитане на продажбите;

·       Решение на Министерски съвет № 739 от 26.10.2021 г. за одобряване на програма за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия – Министерският съвет и социалните партньори в диалог и тясно сътрудничество изработиха и продължават да прилагат механизми за компенсиране на небитовите потребители за преодоляване на непланирания, безпрецедентен ръст на цената на електрическата енергия. Това позволява на организациите да се справят с шоковото поскъпване на тока, без да се налага да прибягват до сиви практики – като избягването на данъци, плащания в плик и други и по този начин допринася за изсветляване на икономиката.

 

За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ са номинирани:

·       Агенция по заетостта, като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони“ – За целите на кампанията и за провеждане на информационните събития като партньори бяха привлечени и редица заинтересовани институции, които предоставиха актуална информация спрямо своите компетенции;

·       Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) – Номинирана за действията си за насърчаване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/943 по отношение на пазара на електроенергия в България;

·       Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Номинирана за принос в ограничаването на недекларираната заетост посредством подобряване на контролната функция;

·       Пейсера България АД – Дружеството е номинирано за създаването на платформа за легални и проследими дигитални разплащания.

 

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“ за отличието ще се конкурират:

·       Българска национална телевизия и предаването „Още от деня“ – Номинацията е свързана с цялостния принос на предаването „Още от деня“ за отразяването на теми за ограничаване и превенция на неформалната икономика;

·       Българска телеграфна агенция – Номинацията е за актуално и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, както и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор;

·       Васил Иванов – разследващ журналист и репортер от Нова ТВ – Номинацията е за направени поредица от репортажи/журналистически разследвания, свързани с прехвърлянето на фирми дължащи милиони данъци на социално слаби граждани;

·       „Денят с Веселин Дремджиев“ предаване по ТВ1 – Номинацията е за събирането и отразяването на различните гледни точки по отношение на борбата с неформалната икономика.

 

Целта на ежегодния конкурс е да открои примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чиито състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Победителите ще се излъчат чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от 100 изявени личности: видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет за Ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост и др.

Nominacii-InaS-2021.pdf