Новини

АИКБ: През 2022 г. българската икономика леко „изсветлява“ спрямо година по-рано

АИКБ връчи десетите юбилейни награди „Икономика на светло“

АИКБ отчете повишение на индекса „Икономика на светло“ за 2021 до предкризисни нива

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще продължи борбата с недекларираната заетост

АИКБ връчи деветите награди "Икономика на светло"

АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и превенция на недекларираната заетост

АИКБ обяви номинациите за деветото издание на наградите „Икономика на светло“

Общественият съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост подкрепи пакет от 19 предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще обсъди предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България За първи път Асоциацията представи и нов под-индекс „Заетост на светло“

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата предлага АИКБ ( Методика за превенция на недекларираната заетост ще помага на работодателите да не допускат сиви практики)

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще обсъди пакет за законодателни промени насочени към борба с недекларираната заетост

АИКБ ще представи предложения за законодателни промени насочени към борба с недекларираната заетост и Методика за превенция на недекларираната заетост

АИКБ връчи Осмите национални награди „Икономика на светло“

АИКБ представи Методика за превенция на недекларираната заетост

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Общото събрание на АИКБ избра нови органи за управление

Приоритети в дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България за 2021-2024г.

АИКБ изпрати „коледно писмо“ до кабинета за подкрепа на компаниите с голям спад на приходите, причинен от COVID-19

АИКБ пое от КРИБ ротационното председателство на АОБР за 2021 г.

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост ще обсъди пакет за законодателни промени насочени към борба с недекларираната заетост

На 29 ноември 2021 г. ще се проведе четвърто заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, на което ще бъде представен напредъка по изпълнение на дейностите. 

Един от основните резултати постигнати през 2021 г. беше финализирането, отпечатването и разпространението на Националната карта на недекларираната заетост. Успоредно с нея бяха финализирани и 9 тематични обучения свързани с по-добро познаване на трудово-социалните права и задължения, новите форми на заетост, начините за превенция и избягване на практики на недекларирана заетост, бяха финализирани 51 мерки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост и на тяхна основа подготвени предложения за законодателни промени, бяха набрани редица предложения и проучен чуждия опит за подготовка на Методика за превенция на недекларираната заетост и др. 


След приключване на заседанието на Обществения съвет ще се проведе Кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени  Методиката за превенция на недекларираната заетост, ще бъдат обсъдени на Кръгла маса с представители на всички заинтересовани страни – държавни институции, граждански организации, представители на работодателите и работниците, представители на научните среди, журналисти.

Презентация

АИКБ – Национален център „Икономика на светло“