Кампании за изследване на композитният индекс Кампании за изследване на композитният индекс

АНКЕТНА КАРТА N1 за набиране на информация за Композитния Индекс за диагностика и превенция на неформалната икономика
Потребителско име
Парола
Архив
Стартирана на Приключила на Мото на кампанията      
1 март 2017 30 април 2017 Кампания 2017 Преглед    
1 януари 2016 31 май 2016 Кампания 2016 Преглед    
1 януари 2015 30 април 2015 Кампания 2015 Преглед    
1 февруари 2014 30 април 2014 Кампания 2014 Преглед    
4 февруари 2013 31 март 2013 Кампания 2013 Преглед    
1 февруари 2012 20 април 2012 Кампания 2012 Преглед    

Издател на активи Издател на активи

Вие нямате съответните роли за достъп до този портлет.