КАМПАНИИ КАМПАНИИ

Национална и четири регионални обществени информационни кампании за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика


Продукти от кампанията май-юли 2013 г.: