КАМПАНИИ КАМПАНИИ

Национална и четири регионални обществено-информационни кампании за формиране на обществена нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика

Продукти от кампанията май-юли 2012 г. (първо полугодие):  Продукти от кампанията октомври-ноември 2012 г. (второ полугодие):