Публикувани книги и материали Публикувани книги и материали

Заключителен доклад за изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

ISBN 978-619-7056-05-1 
Трети мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция

ISBN 978-619-7056-04-4 
Втори Мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция

ISBN 978-619-7056-02-0 
   

Първи Мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция

ISBN 978-619-7056-01-3 Комплексен аналитичен доклад за състоянието на неформалната икономика в България и изводи за нейното ограничаване и превенция

ISBN 978-954-92331-9-3Методически указания и комплект за провеждане на обучение на работодатели, работници и служители и Самоучител за дистанционно обучение 

ISBN 978-619-7056-03-7
   

Неформалната икономика в България - проявления, отражения върху социално-икономическите отношения и методи за нейното ограничаване и превенция

ISBN 978-954-92331-8-6Основните предизвикателства за диагностика, ограничаване и превенция на неформалната икономика

ISBN 978-954-92331-3-1Неформалната икономика и работодателите: Основни начини, по които изрядният бизнес понася вреди вследствие на неформалната икономика, специфика на проявление на неформалната икономика по браншове

ISBN 978-954-92331-4-8Неформалната икономика: Обществена търпимост и възможности и предизвикателства за ограничаване и превенция

ISBN 978-954-92331-6-2