Кампании Кампании

Национална и две регионални обществено-информационни кампании за формиране на нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика
 
Стратегия за национална и две регионални обществено-информационни кампании за формиране на нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика
 
Продукти за формиране на нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика: