Контакти с екипа Контакти с екипа

Екип за управление на проекта:
 

Д-р Милена Ангелова,

Ръководител на проекта,
Главен секретар на АИКБ

тел.: 02/963 37 52        
ел. поща: m.angelova@bica-bg.org

Добрин Иванов,
Финансист на проекта,
Изпълнителен директор на АИКБ
тел.: 02/963 37 52
ел. поща: 
d.ivanov@bica-bg.org