Кампании Кампании

Национална обществено-информационна кампания за популяризиране на дейността на Националния център „Икономика на светло”

Стратегия за национална общественно-информационна кампания за осигуряване на разпознаваемостта на Националния център за ограничаване и превенция на неформалната икономика, за популяризиране на дейността му и предлаганите услуги през 2010 година

 

Продукти за популяризиране на дейността на Националния център „Икономика на светло”:

Национална обществено-информационна кампания за популяризиране на дейността на Националния център „Икономика на светло” за 2010 година

 

Първа вълна (първа вълна май - юни 2010 г.)

Втора вълна (декември 2010 г.)


Събития, в рамките на Националната обществено-информационна кампания за популяризиране на дейността на Националния център „Икономика на светло” за 2010 година