Мисия Мисия

   

Националният център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” е открит през април 2010 г., за да осъществява системни действия за устойчиво национално развитие за ограничаване и превенция на формите и проявленията на неформалната икономика.

Центърът е създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с КНСБ. 

Национален център "Икономика на светло" системно диагностицира проявленията, измерва мащабите и оценява щетите от неформалната икономика, координира действията на държавни институции, социални партньори, гражданско общество и други заинтересовани групи за нейното ограничаване и превенция и създава условия за коректна конкурентна среда, както и промотира успешния имидж на работещия на светло български гражданин или бизнес.
Националният център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” и деветте регионални звена организират консултации както на лица, така и на организации и предприятия за подобряване на ефективността на действията им за борба с неформалната икономика.

Капацитетът на Центъра, както и предлаганите от него услуги, се предоставят и са на разположение на всички социални партньори, за да се координират и обединят действията им по ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Към Националния център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” е открита гореща  телефонна линия 0800 123 58,  на която се подават сигнали за конкретни случаи на проявления на неформалната икономика.