Контакти на регионалните координатори и регионалните центрове Контакти на регионалните координатори и регионалните центрове

 


Контакти на регионалните координатори и регионалните центрове

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Югоизточен регион

Регионален консултант: Елена Атанасова

гр. Бургас 8000, ул."Одрин" №3, етаж 2, офис 205

тел.: 056/878 736, 056/878 703

E-mail: atanasova@spartak.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Югоизточен регион

Регионален консултант: Златка Ризова

гр. Бургас 8000, ул. "Одрин" № 3, етаж 2, офис 205

тел.: 0884/561 393

E-mail: rizova@mail.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Североизточен регион

Регионален консултант: Емил Костурков

гр. Варна 9000, ул. "Битоля" №14, ет. 1, ап. 1
тел.: 052/603 171, 0888/232 745, факс: 052/614 168

E-mail: paltrade@abv.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Североизточен регион

Регионален консултант: Благо Благоев

гр. Варна 9000, ул. "Битоля" №14, ет. 1, ап. 1
тел.: 052/603 171, факс: 052/614 168

E-mail: paltrade@abv.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Северен централен регион

Регионален консултант: Димитър Кънчев

гр. Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" № 90, ет. 2

тел.: 0888/254 543

E-mail: dkmail1@abv.bg, dkmail@dir.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Северен централен регион

Регионален консултант: Румен Митев

гр. Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" № 90,ет. 2

тел.: 0888/731 723

E-mail: tenedev@abv.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Югозападен регион

Регионален консултант: Иван Зунков

гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Александър Стамболийски", № 6, ет.3, стая 7

тел.: 0751/64 242; 0888/595 972

факс: 0751/61 075

E-mail: office@dmtconsult.eu

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Югозападен регион

Регионален консултант: Елена Милева

гр. Кюстендил 2500, ул. "Цар Освободител" №168, ет. 3

тел.: 078/550 703

E-mail: vital_kn@dir.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Северозападен регион

Регионален консултант: Иван Младенов

гр. Лом 3600, хотел "Дунав", пл. "Нечаев" №1

тел.: 0884/559 606

E-mail: astrol3@abv.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Северозападен регион 

Регионален консултант: Любомир Георгиев

гр. Монтана 3400, ул. "Захари Стоянов" № 15

тел.: 0888/751 463

E-mail: vladislava.alexandrova@abv.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Южен централен регион 

Регионален консултант: Спас Видев

гр. Пловдив 4000, ул. "Брезовска" №4A, ет. 1, офис 1

тел.: 0888/450 223

E-mail: svidev@abv.bg

   

Регионален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО” - Южен централен регион 

Регионален консултант: Стоил Колев

гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" №68, административна сграда на "М+С Хидравлик" АД

тел.: 0889/201 382

E-mail: stkolev@abv.bg