Приемни дни по регионални центрове Приемни дни по регионални центрове

Организиране на приемни дни в регионалните центрове "Икономика на светло" за 2013 г.
 
 

Регионален консултант

Име

Приемни дни

 

 

 

Регионален център -

Северозападен регион

гр. Лом 3600

хотел "Дунав", пл. "Нечаев" №1

тел.: 0884/559 606

 

 

Иван Младенов

 

 

понеделник – 12 - 14ч.

сряда – 12 - 14ч.

петък – 12 - 14ч.


Регионален център -

Северозападен регион

гр. Монтана 3400

ул. "Захари Стоянов" №15

тел.: 0888/751 463

 

Любомир Георгиев

понеделник – 10 - 12ч.

сряда – 10 - 12ч.

петък – 10 - 12ч.


Регионален център -

Североизточен регион

гр. Варна 9000

ул. "Битоля" №14, ет. 1, ап. 1
тел.: 052/603 171, 0888/232 745

факс: 052/614 168
 

Емил Костурков

понеделник – 9 - 11ч.

сряда – 9 - 11ч.

четвъртък – 9 - 11ч.

 

Регионален център -

Североизточен регион

гр. Варна 9000

ул. "Битоля" №14, ет. 1, ап.1
тел.: 052/603 171

факс: 052/614 168
 

Благо Благоев

 

вторник – 13 - 15ч.

сряда – 13 - 15ч.

четвъртък - 13 - 15ч.

 

Регионален център -

Северен централен регион

гр. Велико Търново 5000

ул. "Никола Габровски" №90, ет. 2

тел.: 0888/254 543
 

Димитър Кънчев

 

понеделник – 13 - 15ч.

вторник – 13 - 15ч.

сряда – 13 - 15ч.

 

Регионален център -

Северен централен регион

гр. Велико Търново 5000

ул. "Никола Габровски" №90, ет. 2

тел.: 0888/731 723
 

Румен Митев

 

вторник – 10 - 12ч.

четвъртък – 10 - 12ч.

петък – 10 - 12ч.

 

Регионален център -

Югозападен регион

гр. Гоце Делчев 2900

ул. "Александър Стамболийски"

№ 6, ет. 3, стая 7

тел.: 0751/64 242; 0888/595 972

факс: 0751/ 61 075
 

 Иван Зунков

 

вторник – 14 - 16ч.

сряда –  14 - 16ч.

четвъртък - 14 - 16ч.

 

Регионален център -

Югозападен регион

гр. Кюстендил 2500

ул. "Цар Освободител" 168, ет. 3

тел.: 078/550 703
 

Елена Милева

 

вторник – 10 - 12ч.

сряда - 10 - 12ч.

четвъртък - 10 - 12ч.

 

Регионален център -

Югоизточен регион

гр. Бургас 8000

ул. "Одрин" №3, етаж 2, офис 205

тел. 056/878 736, 056/878 703
 

Елена Атанасова

вторник – 14 - 16ч.

сряда – 14 - 16ч.

четвъртък 14 - 16ч.

 

Регионален център -

Югоизточен регион

гр.Бургас 8000

ул. "Одрин" №3, етаж 2, офис 205

тел.: 0884/561 393
 

Златка Ризова

 

вторник – 14 - 16ч.

сряда – 14 - 16ч.

четвъртък – 14 - 16ч.

Регионален център -

Южен централен регион 

гр. Пловдив 4000

ул. "Брезовска" №4A, ет. 1, офис 1

тел.: 0888/450 223

Спас Видев

вторник – 10 - 12ч.

сряда – 10 - 12ч.

четвъртък – 10 - 12ч.

 

Регионален център -

Южен централен регион 

гр. Казанлък

ул. "Козлодуй" №68, административна сграда на "М+С Хидравлик" АД

тел.: 0889/201 382
 

Стоил Колев

вторник – 13 - 15ч.

сряда – 13 - 15ч.

четвъртък – 13 - 15ч.