Контакти на функционалните експерти по браншове Контакти на функционалните експерти по браншове


Контакти на функционалните експерти по браншове


 

Функционален експерт по машиностроене 
Илия Келешев

тел.: 02/988 40 44, 0885/827 082
e-mail: bbcm@mail.bg
http://www.bbcmb.bizhosting.com/firstbg.htm
   
Функционален експерт по електротехника
Румен Атанасов
тел.: 02/963 35 32, 02/963 34 37
мобилен телефон: 0898/481 911, 0898/481 911      
e-mail: roumen@itp.bg
www.bcee-bg.org
   
Функционален експерт по информационни технологии
Кирил Желязков
тел.: 02/91 945, факс: 02/945 59 59
мобилен телефон: 0898/777 300
е-mail: kjeliazkov@sbs.bg
www.bbaeii.webnode.com
   
Функционален експерт по инфраструктурно строителство
Андриана Георгиева
тел.: 02/42 10 315, 02/952 30 36
мобилен телефон: 0887/444 152
e-mail: bbcroads@gmail.combbcroads@bgroads.com
www.bgroads.com
   
Функционален експерт по лека промишленост (полиграфия)
Мартин Батков
тел.: 02/952 54 18
e-mail: svetoslava@voicecom.bg 
   
Функционален експерт по парфюмерия и козметика
Михаил Михайлов
тел.: 032/671 947
мобилен телефон: 0887/790 224
e-mail: mihailov_mariza@abv.bgreni1982@abv.bg
   
Функционален експерт по млекопреработване
Диляна Славова
мобилен телефон: 0885/778 875
e-mail: dslavova@abv.bgn_a_m@abv.bg
   
Функционален експерт по туризъм
Милчо Близнаков
тел.: 052/603 475
мобилен телефон: 0896/639 124
e-mail: mbliznakov@abv.bg
   
Функционален експерт по небанкови финансови услуги
Даниела Пеева
тел.: 02/988 24 13
e-mail: info@abird.infooffice@abird.info
www.abird.info
   
Функционален експерт по услуги от общ интерес  – пощенски услуги
Иван Млеканов
мобилен телефон: 0896/663 360
e-mail: mlecanov@abv.bg
   
Функционален експерт по услуги от общ интерес  - здравеопазване
проф. Милан Петров
мобилен телефон: 0889/816 633
e-mail: office@zoknadejda.bgvaleri.tzekov@zoknadejda.bg
   

Функционален експерт по индустриални отношения
Николай Ненков
тел.: 02/401 06 30
мобилен телефон: 0888/220 112   
e-mail: nnenkov@citub.net