Приемни дни по браншове Приемни дни по браншове

Организиране на приемни дни по браншове по определен график

 

За месец декември 2013 г.  приемните дни ще бъдат организирани в рамките на пилотните  браншове, както следва:

 

Машиностроене
Електротехника
Информационни технологии
Инфраструктурно строителство
Лека промишленост (полиграфия)
Парфюмерия и козметика
Млекопреработване
Туризъм
Небанкови финансови услуги
Общ икономически интерес - пощенски услуги
Общ икономически интерес - здравеопазване 
– 02.12.2013 г., 11.12.2013 г., 19.12.2013 г.
– 03.12.2013 г., 11.12.2013 г., 18.12.2013 г.
– 04.12.2013 г., 20.12.2013 г.
– 12.12.2013 г., 16.12.2013 г.
– 05.12.2013 г., 13.12.2013 г.
– 06.12.2013 г.
– 17.12.2013 г., 27.12.2013 г.
– 06.12.2013 г.
– 10.12.2013 г., 20.12.2013 г.
– 30.12.2013 г.
– 30.12.2013 г.