Кампании Кампании

В изпълнение на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се предвиждат следните обществено-информационни кампании:

 

Национална обществено-информационна кампания за популяризиране на дейността на Националния център „Икономика на светло”

Националната обществено-информационна кампания за разпознаваемост на Националния център „Икономика на светло” осъществи дейности за популяризирането му в национален мащаб. Тя представи функциите и възможностите на Центъра и запозна обществеността с основните му дейности. 
Протекоха две вълни на кампанията през 2010 г. 
Националната кампания започна с пресконференции в столицата и в деветте регионални офиса. Проведоха се срещи с бизнеса и с представители на социалните партньори, на гражданското общество, на държавните институции и с други заинтересовани страни. Осъществи се масова рекламна кампания в медиите, на обществени места, а също и с помощта на активните членове на АИКБ и поддръжници на проекта. 
Още...


Национална и две регионални обществено-информационни кампании за формиране на нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика

Национална и две регионални кампании, фокусирани върху създаването на обществена нетърпимост към всякакви форми на проявление на сенчестия бизнес, бяха осъществени през 2011 г. Те се проведоха през месеците септември и октомври. С оглед на изборите за местна власт и за президент в края на 2011 г., обществено-информационните кампании за промяна на обществените нагласи спрямо сивата икономика приключиха 45 дни преди активната избирателна кампания.

Националната кампания започна от София и беше подкрепена от 9-те регионални офиса в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, Монтана, Пловдив и Стара Загора. Едната от регионалните кампании беше насочена към Варна, а другата – към Пловдив и Стара Загора. Проведоха се митинги и роуд-шоу във Варна, Пловдив и Стара Загора.

Кампаниите са съобразени със Стратегията за осигуряване на разпознаваемостта на Националния център „Икономика на светло”, като продължават и отчитат усилията за изграждане на обществена нетърпимост към всякакви проявления на неформалната икономика. Още...
 

Национална и четири регионални обществено-информационни кампании за формиране на обществена нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика

През 2012 г. се проведоха две вълни на национална и четири регионални кампании за популяризиране на дейността на центъра „Икономика на светло” и създаване на обществена нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика.
Обществено-информационните кампании за промяна на обществените нагласи спрямо сивата икономика се проведоха през месеците май-юли 2012 г. (първо полугодие) и октомври-ноември 2012 г. (второ полугодие).
Националната кампания започна от София и беше подкрепена от 9-те регионални офиса в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, Монтана, Пловдив и Стара Загора. Регионалните кампании бяха насочени към градовете Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново.
Кампаниите бяха съобразени с Комуникационна стратегия на националната и на четирите регионални обществени информационни кампании. Още...

Национална и четири регионални обществени информационни кампании за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика
През 2013 г. се проведе Национална и четири регионални обществени информационни кампании за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика през месеците май-юли 2013 г.
Националната кампания започна от София, а регионалните кампании бяха насочени към градовете Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново.
Кампанията беше съобразена с Комуникационна стратегия на националната и на четирите регионални обществени информационни кампании – 2013 г. Още...